ที่ดิน ส.ป.ก. ซื้อขายได้หรือไม่ - สาระความรู้อสังหาริมทรัพย์ และการซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ | รับฝากขาย บ้านมือสอง คอนโดมือสอง Yu Pen Suk

ที่ดิน ส.ป.ก. ซื้อขายได้หรือไม่

ที่ดิน ส.ป.ก. ซื้อขายได้หรือไม่ ซื้อมาแล้วกรรมสิทธิ์เป็นของใคร

พอจะสรุปได้ว่า จากมาตรา ๓๙ คือ ที่ดิน ส.ป.ก. ซื้อขายไม่ได้นะครับ

ใครซื้อขายกันผลเป็นไงบ้าง
ต้องตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ.มาตรา 150 และเงินอาจหาย เมื่อซื้อขายที่ดิน ส.ป.ก. เพราะไม่อาจเรียกเงินคืนจากผู้ขายฐานลาภมิควรได้ การที่โจทก์ชำระเงินค่าซื้อขายที่ดินพิพาทให้จำเลยย่อมเป็นการชำระหนี้อันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย

ที่ดิน ส.ป.ก. คืออะไร
ส.ป.ก. 4-01 คือเอกสารสิทธิที่ภาครัฐให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เริ่มขึ้นเมื่อมีพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มีหลักการสำคัญว่า ที่ดินในเขตปฏิรูปนั้นใช้ทำเกษตรกรรมได้อย่างเดียวเท่านั้น ทำประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้ และผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน

ที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทําการ แบ่งแยก หรือโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นมิได้เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

ที่ดิน ส.ป.ก. ซื้อขายได้หรือไม่

ที่ดินเปล่า แนะนำ

ที่ดินเปล่า

ที่ดินเปล่า 150 ตารางวา หลังเทศบาล บางคูรัด นนทบุรี

บางบัวทอง นนทบุรี 11110

ที่ดินเปล่า 150 ตารางวา หลังเทศบาล บางคูรัด นนทบุรี

ที่ดินเปล่า

ที่ดินเปล่า 87 ตรว. ซอยร่วมสุข จากถนนติวานนท์ 170 เมตร

เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

ที่ดินเปล่า 87 ตรว. ซอยร่วมสุข จากถนนติวานนท์ 170 เมตร

ที่ดินเปล่า

ที่ดินถมแล้ว 56 ตรว. สายไหม สุขาภิบาล5 ใกล้ทางด่วนรามอินทรา

สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ที่ดินถมแล้ว 56 ตรว. สายไหม สุขาภิบาล5 ใกล้ทางด่วนรามอินทรา